مقالات

بررسی وضعیت تئاتر خیابانی در ایران پس از انقلاب(بخش اول)

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
به نام خدا In the name of God عنوان مقاله : بررسی وضعیت تئاتر خیابانی در ایران پس از انقلاب Title: Check the status of street theater in post-revolutionary Iran نویسنده : مجید امرایی - ( مدرس و پژوهشگر فرهنگی و هنری ) Author: Majid Amraei (lecturer ... ادامه ...

بررسی وضعیت تئاتر خیابانی در ایران پس از انقلاب(بخش دوم)

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
به نام خدا In the name of God عنوان مقاله : بررسی وضعیت تئاتر خیابانی در ایران پس از انقلاب Title: Check the status of street theater in post-revolutionary Iran نویسنده : مجید امرایی - ( مدرس و پژوهشگر فرهنگی و هنری ) Author: Majid Amraei (lecturer and ... ادامه ...

Using Theater as a Medical Cure and Studying its Effects on the Emotional Characteristics of the Nerves and Sinews

۰۳ خرداد ۱۳۹۴
Title:Using Theater as a Medical Cure and Studying its Effects on the Emotional Characteristics of the Nerves and Sinewsessay subject:Sacred Defense and Play Writing /Author: Majid AmraeiAbstract: In this research it is tried to investigate the emotional effects (of Theatrical Cure) on the ... ادامه ...

Comments on music therapy

۰۳ خرداد ۱۳۹۴
Comments on music therapy translation :Majid Amraei "Vyktv Hugo" about the great French writer believes that because our music is our music is good music to help us in the world of dreams and Ahlam are going down, he says Tbay great human love of music because they know how to use it ... ادامه ...

نظری بر موسیقی درمانی

۰۳ خرداد ۱۳۹۴
نظری بر موسیقی درمانی تالیف و ترجمه :مجید امرایی [1]"ویکتو هوگو" نویسنده بزرگ فرانسوی در مورد جایگاه والای موسیقی معتقد است که علت اینکه ما از موسیقی خوش مان می آید این است که ما به کمک موسیقی در دنیای رؤیاها و احلام خود فرو می رویم، او می گوید طبایع عالی انسانی موسیقی را دوست ... ادامه ...


  << صفحه 6 از 21 | < 1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ... > >> >>|   >>