انجمن دراماتراپی ایران DTCI

 انجمن بین المللی دراماتراپی ایران DTCI (Dramatherapy Center Of Iran) عضو بنیانگذار اتحادیه ی جهانی دراماتراپی (WADT) .

آشنایی با انجمن دراماتراپی ایران

مرکز نمایش درمانی (دراماتراپی) ایران با نام اختصاری DTCI مجموعه ای خصوصی و غیر دولتی است و تحت نظارت اتحادیه ی جهانی دراماتراپی با نام اختصاری WADT فعالیت می کند ، ایران در این اتحادیه که مرکز آن در شهر نیویورک است به عنوان عضو موسس و بنیانگذار فعالیت دارد .

انجمن دراماتراپی ایران هیچ وابستگی و گرایش سیاسی نداشته و مرکزی (هنردرمانی) است، مرکزی مردم نهاد خدماتی، توانبخشی و اجتماعی که در قالبی بین رشته ای ( بین رشته روانشناسی و هنرهای نمایشی ) با هدف بهره گیری از هنر نمایش در مسیر درمان و توانبخشی و کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید .

تمام مجوزهای لازم کشوری توسط انجمن دراماتراپی ایران و مجوزهای استانی توسط نمایندگی های استانی این انجمن از مبادی ذی ربط استان های مربوطه دریافت می شود .

شرح وظایف انجمن نمایش درمانی ایران به قرار زیر است :

1- ارتباط هماهنگ با مرکز نمایش درمانی ایران .

2- جذب حمایت های مالی از مراکز دولتی و یا خصوصی .

3- همکاری و همراهی با مراکز سازمانی دولتی و خصوصی مرتبط با بحث درمان و توانبخشی.

4- همکاری با مراکز دانشگاهی .

5- ایجاد دفاتر شهرستانی از محل کمک های مردمی و دولتی .

6- حوزه فعالیت در بخش آموزش (تربیت دراماتراپیست) در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رشته های مرتبط با هنرهای نمایشی و روانشناسی .

7- حوزه های فعالیت در بخش توانبخشی : مراجعین توان خواه یا درمانجو در بخش درمان ، چه در محل انجمن در قالب های مشاوره و درمان و یا در مراکز همکار با انجمن نمایش درمانی از جمله (مراکز نگهداری کودکان بد سرپرست و یا بی سرپرست ، مراکز اصلاح و تربیت، مراکز توانبخشی، کودکستان ها، سربازخانه ها، کارخانه ها، دانشگاه ها محلات کودکان بزهکار و...)

8- شهریه آموزشی برای فراگیران مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان است . (سی درصد مرکز هفتاد درصد مدرس (مبلغ یاد شده برای سال 1398 است و سالانه ده درصد به این مبلغ افزوده می شود و یا مبتنی بر در صد تورم افزایش خواهد داشت) .

9- مبلغ ویزیت مراجعان درمانی هر جلسه یک ساعته 120 هزار تومان مقرر شده است که سالانه افزایش مبتنی بر سطح تورم خواهد داشت .

10- جلسات ویزیت اولیه مشاوره دراماتراپی برای مراجعانی که تحت درمان دارویی هستند با نظر روانپزشک و با حضور دراماتراپیست ، روانشناس، یکی از والدین یا سرپرستان و فرد مراجع برگزار می شود مبلغ ویزیت جلسه اولیه برای هر ساعت 150 هزار تومان است .

11- انعکاس اخبار و اطلاع رسانی فعالیت ها به رسانه های جمعی و ارائه گزارش کار یک ساله به مرکز دراماتراپی ایران .

12- تهیه گزارش ، یاد داشت و مقاله برای انتشار در نشریه تخصصی دراماتراپی ( نشریه تیاتر ).

13- دریافت شهریه سالانه مشخص شده از مرکز دراماتراپی ایران از اعضا رسمی مبتنی بر اعلام مرکز کشوری .

14- صدور گواهی پایان دوره برای فراگیران نمایش درمانی با مهر استان و مرکز دراماتراپی ایران .

15- برپایی اردوهای دوره ای تفریحی و آموزشی برای فراگیران .

16- تهیه و تنظیم پروتکل های درمانی برای فعالیت های کارگاهی . بقیه موارد با تصویت هیات مدیره و تایید مرکز نمایش درمانی ایران قابل اجرا است .