تکنیک های آموزشی

نمایش درمانی روش درمانی روانکاوانه

۲۵ آذر ۱۳۹۷
نمایش درمانی روش درمانی روانکاوانه : روش درمان روانکاوانه چیست؟ این نوع درمان یکی از معروف‌ ترین رویکردهای درمانی روانشناختی است ، روش درمان روانکاوانه توسط [1]" زیگموند فروید" بنیانگذاری شد ، {هدف اصلی درمان روانکاوی این است که به افراد کمک کند به تعارض‌های ناخودآگاهی که براساس آرزوهای ... ادامه ...

Health / disease

۱۸ آذر ۱۳۹۷
From my point of view, health is "Controlling behavior of the body and expression," "showing the feeling," and "understanding the environment."The patient is told to have a problem in these areas (Majid Amraei, 2002) ... ادامه ...

"دراما تراپی " و توانمند سازی سالمندان

۱۹ آبان ۱۳۹۷
"توانمندسازی" به کمک "نمایش درمانی" فرایندی است پیوسته که بر اساس آن سالمندان یک جامعه از نوعی "خود اعتمادی" برخوردار شده و قادر به " ارزیابی درست" و "شناخت واقعی حضور موثر خویش" هستند و از توانایی ها و قابلیت های خود در "قالبی بازی محور" ... ادامه ...

"Drama therapy" and empowerment of the elderly

۱۹ آبان ۱۳۹۷
"Empowerment" by means of "therapeutic display" is a continuous process in which the elderly of a community have a kind of "self-confidence" and are able to "properly evaluate" and "really recognize their effective presence", and have the ... ادامه ...

Dramatherapy and Memory

۱۳ آبان ۱۳۹۷
Dramatherapy and Memory Memory is the part of human brain that “receives” , “memorizes & keeps” , “processes and retrieves” information. In the meantime, “Dramatherapy” attempts to help the patient, through special techniques, strengthen his memory , in order to be a better “viewer” and ... ادامه ...


  صفحه 1 از 10 | [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >   >>