مقالات

تئاتر آپارتمانی

۱۴ بهمن ۱۳۸۸
از مجید امرایی - امروزه اگر از کسی پرسیده شود که" تئاتر آپارتمانی" چیست؟ شاید تصورش این باشد که تئاتری با تمام مشخصه های یک تئاتر صحنه ای است که در فضای داخلی یک آپارتمان برای تماشاگران اجرا می شود، اما واقعیت چیز دیگری است . برکسی پوشیده نیست که هنر تئاتر به لحاظ ویژگی خاص بی واسطه ... ادامه ...

نمایشنامه، مهمترین ضعف عرصه تئاتر دینی

۱۴ بهمن ۱۳۸۸
از :مجید امرایی - صاحبنظران، ضعف نگارشی را جدی ترین آسیب حوزه تئاتر دینی می دانند و براین باورند که همین مشکل زیر ساختی باعث ضعف در دیگر حوزه های تولیدی چون کارگردانی، بازیگری و... شده است. آنها می گویند ضعف در این بخش چنان مشهود است که باعث شده کارگردانی و بازیگری تئاتر های دینی هم به عنوان دیگر ... ادامه ...

(بخش دوم )- تئاتر/ کودک / تخیل / آموزش

۰۹ دى ۱۳۸۸
*وقایع غیر منتظره مانند 1ـ ناگهانی بودن وقایع وارد شدن یک شخصیت جدید یا بازگشت ناگهانی شخصیتی دیگر 2ـ یک فکر تازه 3ـ یک وقفه ناگهانی 4ـ طرح سوژه های نمایشی 5ـ یک دگرگونی جادویی 6ـ ورود شخصیتی در حال صحبت 7ـ پرسش سوالی ناگهانی از مخاطب *طنز : طنز عنصری اساسی در نمایش های کودکان ... ادامه ...

(بخش اول )- تئاتر/ کودک / تخیل / آموزش .

۰۹ دى ۱۳۸۸
با پرورش درست تخیل کودکان، می توان خلاقیت آنها را بر انگیخت. چرا که در عالم خیال هر ناممکنی ممکن است، پس می توان با تحریک تخیل کودکان ، خلاقیت آنان را در عالم واقعیت از شرایط بالقوه به حالت بالفعل رساند. کودکان مخلوقات ساده و در عین حال پیچیده ای هستند که به راحتی نمی توان آنها را فریب داد، اگر چه ... ادامه ...

پایداری جوهره اصلی تئاتر مقاومت

۰۳ دى ۱۳۸۸
از :مجید امرایی- برکسی پوشیده نیست که مهمترین جوهره وجودی تئاتر مقاومت عنصر پایداری در این گونه تئاتر ها است؛ عنصری که در بسیاری از فرهنگ ها خصوصا در نگاه ملت های آزادی خواه جلوه ای مقدس دارد و نگارندگان اینگونه نمایش ها عنصر پایداری را مضمون و " تم " اصلی کار خود می دانند. جایگاه هنر در جوامع ... ادامه ...


  << صفحه 14 از 21 | |<< << < ... 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  >   >>