یادداشت ها

نمایش درمانی ، والدین و کودکان لجباز / مجید امرایی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷
نمایش درمانی ، والدین و کودکان لجباز ادامه ...
دسته: تخصصی


Как программа музыкальной терапии?

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
"Заметки"Как программа музыкальной терапии?Автор: д-р Majid Amraei (профессор университета и арт-терапевт)Первоначально терапевт стремится определить мотивы и цели процесса музыкальной терапии, а затем медленно готовит его к психотерапии («музыкальная терапия»), которую мы называем ... ادامه ...
دسته: تخصصی


How is the music therapy program?

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
"Notes" How is the music therapy program? By: Dr. Majid Amraei (university professor and art therapist) Initially, the therapist seeks to define the motives and goals of the music therapy process and then slowly prepares him for a psychotherapy ("music therapy"), which we ... ادامه ...
دسته: تخصصی


نخستین همایش نمایش درمانی ایران برگزار می‌شود

۲۸ بهمن ۱۳۹۶
نخستین همایش نمایش درمانی ایران برگزار می‌شود همایش علمی نمایش درمانی همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) ۱۸ اسفندماه سال‌ جاری در شهر مقدس مشهد برگزار می‌شود. همایش علمی نمایش درمانی با هدف: گسترش شیوه نمایش درمانی به عنوان یک درمان کمکی و غیر دارویی و با رویکرد علمی برگزار می شود . این ... ادامه ...
دسته: متفرقه


تأثیر نمایش درمانی مبتنی بر مهارت اجتماعی رفتار سازگارانه دختران کم‌توان ذهنی

۲۳ بهمن ۱۳۹۶
تأثیر نمایش درمانی مبتنی بر مهارت اجتماعی رفتار سازگارانه دختران کم‌توان ذهنی با هوش‌بهر 70-55 در دامنه سنی 30-14 سال منصوره فؤاد الدینی, حسین بیدختیچکیده مقدمه: حدود 2 درصد از کودکان سنین مدرسه را افراد عقب‌مانده ذهنی خفیف تشکیل می‌دهند. این افراد می‌توانند از توانایی‌های خود جهت تأمین نیازهای ... ادامه ...
دسته: تخصصی  << صفحه 10 از 23 | < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ... > >> >>|   >>