یادداشت ها

احساساتی ها نمایش درمانگر نمی شوند

۱۳ اسفند ۱۳۹۷
احساساتی ها نمایش درمانگر نمی شوند #یادداشت_از_دکتر_مجید_امرایی_مدرس_دراماتراپیست #اگر_احساساتی_هستید_نمایش_درمانگر_خوبی_نمیشوید نهایت #هدف_نمایش_درمانی #برون_ریزی و #تخلیه_ی_هیجانی و آن چیزی است که ما به آن حل مسئله میگوییم در این رابطه نمایش درمانگر خوب فردی است که در مواجهه با مسائل مراجعان ... ادامه ...
دسته: تخصصی


والدین نقش بسزایی در شکل گیری عزت نفس فرزندان خود دارند

۱۱ اسفند ۱۳۹۷
یاد داشت : از دکتر مجید امرایی (مدرس ، دانشگاه و دراماتراپیست) "Allison Pike"( آلیسون پایک )از محققان تیم پژوهشی "دانشگاه ساسکس" انگلستان در یک پروژه تحقیقاتی به ارزیابی تاثیر ساختارهای قدرت خانواده و رفتارهای تحکم آمیز آنها بر سلامت کودک پرداخت ، این تیم تحقیقاتی مطالعات خود ... ادامه ...
دسته: تخصصی


اراده /خواسته های منطقی /انگیزه های روحی

۰۶ بهمن ۱۳۹۷
اراده /خواسته های منطقی /انگیزه های روحی #یادداشت_از_دکتر_مجید_امرایی_مدرس_نویسنده_دراماتراپیست #اراده_یعنی_شناخت_تواناییها_برای_انجام_امور( #امرایی_و_همکاران_2002) این توانایی ها شامل جسمی ، روانی و گاها مالی است. ... ادامه ...
دسته: تخصصی


قهری Forcible

۱۹ دى ۱۳۹۷
قهری Forcible قهری مسئله ای روانی و روشی اعتراضی برای اعلام مخالفت فرد است که با کندی و یا تغییر عملکرد پیشین افراد محسوس می شود (امرایی و همکاران 2002) قهر روشی از اعلام مخالفت نسبت به یک مسئله است، روشی برای آرام سازی درون ، که منشاء کنشی و واکنشی مختلفی دارد ، قهری گاه احساسی ، گاه رفتاری و ... ادامه ...
دسته: تخصصی


محترم و نامحترم

۲۸ آذر ۱۳۹۷
یاد داشت از دکتر "مجید امرایی" استاد دانشگاه و دراماتراپیست / در فرهنگ لغات محترم به فردی گفته میشود که با حرمت است، رفتارش باعث می شود با او خوب و درست برخورد کنند، مورد تکریم است، احترام شده است، حرمت داشته شده است، با آبرو و با احترام و با اعتبارو با عزت و بزرگوار است، اما نامحترم ... ادامه ...
دسته: تخصصی  << صفحه 5 از 23 | < 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... > >> >>|   >>