تکنیک های آموزشی

روشهای مختلف نمایش درمانی

۰۸ تير ۱۳۹۵
روشهای مختلف نمایش درمانی : 1- روش صحبت یکنفری :این روش عبارت از صحبت یکنواخت و یکنفری مراجع اصلی است که با خود صحبت می کند. 2- روش مطالعه رفتار جمعی مراجعان :در این حال مراجع اصلی با همراهی چند نفر وضع زندگی خود را به معرض نمایش می گذارد. 3- نمایش درمانی همراه با توهمات : در این حال مراجع اصلی ... ادامه ...

دو نکته علمی و آموزشی از نمایش درمانی

۳۰ تير ۱۳۹۴
دو نکته علمی و آموزشی از نمایش درمانی منبع :مقاله علمی و آموزشی "موسیقی درمانی در بهبود آلزایمر" رویکرد هنر به درمان : استفاده ازهنرها برای مقاصد درمانی یک مفهوم جدید نیست، در فرهنگ مردمان کهن سرزمین هایی چون ایران، یونان، روم، مصر و قبایل بدوی افریقایی از هنرها به عنوان ابزاری ... ادامه ...

برخی از رشته های درمانی به روش های هنری

۰۳ تير ۱۳۹۴
آیا می دانید در حال حاضر چه رشته های هنری در عرصه درمان های غیر دارویی در دنیا مطرح هستند ؟ امروزه دانشگاه های اروپا در سه رشته مستقل هنر درمانی دانشجو می پذیرد که در این بین " دانشگاه سوربن" به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشی در حوزه هنردرمانی در جهان شناخته می شود . به گزارش ... ادامه ...

نمایش درمانی و چند تعریف

۱۲ خرداد ۱۳۹۴
تعریف نمایش درمانی : نمایش درمانی روشی از مدیریت آموزشی و دفاعی در رفتارها و پندارهای انسان است که با رویکردی بازی محور، غیر دارویی، مداخله گر و غیر مستقیم با هدف تغییر نگرش به فرد اجازه می دهد تا برای مقابله با مسائل روحی و روانی به مدد حضور در گروه از خود مراقبت کند (امرایی 1390). ... ادامه ...

برنامه دوره های آموزشی نمایش درمانی - دوره های خصوصی - مدرس مجید امرایی

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
برنامه دوره های آموزشی نمایش درمانی - عنوان دوره های آموزشی نمایش درمانی : 1) آموزش های علمی، کاربردی و تخصصی : (ویژه دانشجویان، پژوهشگران و افرادی که در حال حاضر شاغل در فعالیت های توانبخشی هستند ). 2) آموزش های درمانی و توانبخشی : (ویژه مددجویان و افرادی که برای رفع یک ... ادامه ...


  << صفحه 8 از 11 | < 1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  >   >>