تکنیک های آموزشی

شما لایق شاد بودن هستید

۱۲ شهريور ۱۳۹۶
شما لایق شاد بودن هستید ۱. روزتان را با عشق و نه تکنولوژی شروع کنید. قبل از اینکه از رختخوابتان بیرون بیایید، ارزشمند بودنتان را به خودتان یادآور شوید. ۲. برای فکر کردن و نوشتن وقت بگذارید. هر روز وقت بگذارید و روی درونتان تمرکز کنید. ۳. با شادی با خودتان حرف بزنید. برای اینکه ذهنتان را آموزش دهید ... ادامه ...

نمایش درمانی در آمریکا :

۰۴ تير ۱۳۹۶
نمایش درمانی در آمریکا : ترجمه از : مجید امرایی - در شمال آمریکا چند موسسه و مرکز آموزشی تخصصی به امر آموزش نمایش درمانی می پردازند در این چند مرکز تا مقطع دکترا دانشجو پذیرفته می شود، (دانشگاه نیویورک)،(موسسه کالیفرنیا) ،( مرکز مطالعات انتگرال در سان فرانسیسکو) و (دانشگاه کونکوردیا در ... ادامه ...

دسته بندی افکار و احساسات در نمایش درمانی

۰۴ تير ۱۳۹۶
دسته بندی افکار و احساسات در نمایش درمانی برای ما نمایش درمانگران معمولا هر وضعیت خاص و رابطه انسانی در پنج سطح از افکار و احساسات قابل پیش بینی و دسته بندی است این پنج سطح عبارتند از : (1) سطح افکار و احساساتی که آشکارا بیان می شوند: (در این نوع از بیان افکار و احساسات مراجعان آشکارا و بدون ... ادامه ...

نمایش درمانی و دو تعریف ساختاری

۲۳ آبان ۱۳۹۵
مراجعان نمایش درمانی چه کسانی هستند ؟ مراجع یا مراجعان نمایش درمانی افرادی هستند که برای رفع مسئله یا مسائل شان به محیط نمایش درمانی رجوع کرده اند نه برای هنرمند شدن و دست یافتن به تولید هنری، این مسائل یا "روحی و روانی" هستند یا "ادراکی" و یا "احساسی" که گاه تشخیص ... ادامه ...

هنر درمانی موجب کاهش دردها می شود

۱۹ آبان ۱۳۹۵
هنر درمانی موجب کاهش دردها می شود تالیف و ترجمه : مجید امرایی (مدرس دانشگاه و هنردرمانگر) صاحب نظران عرصه درمان های غیر دارویی معتقدند هنردرمانی می تواند موجب کاهش درد و اضطراب بیماران و حتی بیماران سرطانی شود . در این زمینه تحقیقات دانشمنمدان ثابت کرده که کارهایی چون طراحی با ذغال، نقاشی ... ادامه ...


  << صفحه 6 از 10 | < 1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  >   >>