گزارشات

۱۳ شهريور ۱۳۹۰

پیر با با و عروس گله در لاهیجان

دو عروسک پیر با با و عروس گله با طراحی و ساخت زهرا جعفری در دومین جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان رو نمایی شدند .