یادداشت ها

دسته: تخصصی
۲۹ تير ۱۳۹۹

یکی از مهمترین شاخصه های دراماتراپی گروهی بودن آن است و درمان گروهی یا گروه درمانی در روانشناسی یکی از مهمترین روش های مواجهه مراجعان با مسائل روانی است تا در نهایت به بینش و رفع مسئله ختم شود، بر این اساس دراماتراپی دارای ویژگی های گروه درمانی است به قرار زیر :

فواید دراماتراپی گروهی بر اساس نظریه اروین یالوم به قرار زیر است :

  • القای امید

گروه شامل اعضایی است که در مراحل مختلف درمان هستند. مشاهده افرادی که در حال دست و پنجه نرم کردن با یک اختلال یا بهبود آن هستند، به کسانی که تازه وارد مرحله درمان شده اند، امید تازه ای می‌بخشد.

  • عمومیت بخشی به مشکل

بودن در کنار افرادی که تجربه مشترکی از یک مشکل یا اختلال خاص را دارند کمک می‌کند تا فرد بداند مسئله ای که با آن روبرو است یک مسئله جمعی است و او در ادراک این تجربه تنها نیست.

  • به اشتراک گذاشتن اطلاعات

اعضای گروه با تقسیم اطلاعات خود در خصوص مشکل موجود، می‌توانند به یکدیگر کمک کنند.

  • نوع دوستی

اعضای گروه می‌توانند با به اشتراک گذاری نقاط قوت خود در برابر مشکل با دیگران، به دیگر افراد گروه کمک کنند؛ از این طریق خودباوری و اعتماد به نفس افراد نیز بالا می‌رود.

  • باز تعریف ارزش های خانوداگی

شرکت در گروه درمانی از بسیاری جهات شبیه به بودن در محیط خانواده است.

هر یک از اعضای گروه می‌تواند بفهمد تجربیات کودکی اش چه تأثیری روی شخصیت و رفتار فعلی او داشته است. همچنین می‌تواند یاد بگیرد چطور باید از رفتاری که در زندگی واقعی مخرب یا زیان بار است دوری کرد.

  • الگوبرداری

افراد می‌توانند رفتار سایر اعضای گروه را الگو قرار دهند یا حتی رفتار روانشناس را مشاهده و تقلید کنند.

  • یادگیری میان فردی

اعضای گروه با تعامل با دیگران و دریافت بازخورد از گروه و روانشناس، به درک بهتری نسبت به شخصیت و ویژگی های خود دست پیدا می‌کنند.

  • افزایش همبستگی گروهی

از آنجاییکه گروه به خاطر یک هدف مشترک ایجاد و متحد شده، بنابراین گروه محل تمرین خوبی برای اعضا است تا احساس تعلق و پذیرش دیگران را تمرین کنند.

  • تخلیه ی هیجانی (کاتارسیس)

بیان کردن و به اشتراک گذاری احساسات و تجربیات با گروهی از افراد به تسکین درد، احساس گناه یا اضطراب اشخاص کمک می‌کند.

  • عوامل وجودی

بودن در گروه احساس حمایت و راهنمایی را به دنبال دارد و گروه درمانی به اعضا کمک می‌کند دریابند که خودشان مسئول زندگی، اعمال و انتخاب هایشان هستند.