اخبار

۱۷ مهر ۱۳۸۸

استفاده از شیوه تئاتر درمانی به جای شیوه های دارویی درکاهش مدت زمان درمان موثر است. به گزارش سایت خبری تئاتر درمانی  مجید امرایی پژوهشگر تئاتر درمانی گفت: از هنگامی که تئاتر حلق شد این امر به عنوان پالایش روحی روانی محور این شیوه درمانی قرار گرفت اما با استفاده از تعریف مدرن این واژه، از طرف شخصی به نام ژاکوب لویی موینو از ایتدای قرن20  تئاتر درمانی به عنوان شیوه درمانی غیر دارویی مورد استفاده قرار گرفت که بعدها متخصصان این حوزه از آن تعاریف گوناگونی ارائه دادند.  وی افزود: در کشور ما از سال 1346 توسط حمید اشکانی و حسن حق شناس در بیمارستان حافظیه شیراز به کمک تیمی از متخصصان شیوه تئاتر درمانی مورد استفاده قرار گرفت که تاثیرات خوبی به همراه داشت و بعدها در مراکز مختلف درمانی نیز از این شیوه استفاده شد.   امرایی ادامه داد: از سال 1380 برای نخستین بار این شیوه در مرکز روانپزشکی سعادت آباد برای جانبازان اعصاب و روان مورد استفاده قرار گرفت و بنا به گزارش کارشناسان این مرکز شیوه نمایش درمانی از نظر کاهش مدت زمان درمانی تاثیرات مثتبی را به همراه داشته است.  وی اظهار داشت: همچنین برای نخستین بار امسال به کمک دانشگاه سوره این شیوه برای گروهی خارج از مرکز درمانی انجام شده که تجربیات مفیدی را در برداشته است و به زودی حاصل این تحقیقات و پژوهش برای عموم منتشر می شود.   امرایی تعریف واژه تئاتر درمانی را چنین اعلام کرد نمایش درمانی به عنوان یکی از شیوه های موثر در بازتوانی افرادی است که دچار عارضه روحی و روانی هستند این شیوه در دنیا به عنوان یکی از روش های درمانی غیردارویی است که می تواند برای تمام جامعه ختی افرادی که دارای بیماری نیستند نیز مورد استفاده قرار گیرد.   وی تصریح کرد: نمایش درمانی در بخش های مختلف تربیتی، آموزشی، اخلاقی و اصلاحی از دوران تفولیت تا کهن سالی مورد استفاده است و در دنیا مراکزی وجود دارد که میان مراکز درمانی و خانواده قرار گرفته اند و افراد می توانند با مراجعه به انها از درمان غیردارویی و هنردرمانی (نمایش، نقاشی و موسیقی) بهره ببرند اما متاسفانه در کشور ما هنوز چنین مراکزی وجود ندارد امیدوارم در آینده نزدیک از این شیوه موثر در درمان عارضه های روحی و روانی در سراسر کشور استفاده شود و مراکز ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود.   امرایی در خصوص اجرای نمایش درمانی گفت: در تئاتر درمانی از فرد یا افراد به عنوان موضوع و به ندرت از متن اماده استفاده می شود و به صورتی که با بداهه سازی نمایش شکل می گیرد و فرد بیمار نیز می تواند در نمایش حضور داشته باشد و یا به عنوان مخاطب مشکل خود را در غالب نمایش ببیند با استفاده از این تکنیک فرد بیمار به برون ریزی احساس می رسد و درمان سریعتری خواهد داشت.