اخبار

۱۴ مهر ۱۳۸۸

‌‌دانشجویان دانشگاه سوره در یک پروژه نمایش درمانی‌ شرکت کردند.   به گزارش سایت تخصصی تئاتر درمانی (دراما محله  dramamahaleh.com ) مجید امرایی این پروژه را به همراه افسانه مهدوی به عنوان روانشناس روی 7 تن از دانشجویان دانشگاه سوره انجام داد که این پروژه در 20 جلسه و بر چهار عامل افسردگی، اضطراب، استرس و نارسایی در تعاملات اجتماعی متمرکز بود.
امرایی در گفت‌وگو با سایت ایران تئاتر درباره ویژگی‌های این پژوهش گفت:«کار را به دو شیوه تئوری و عملی به انجام رساندیم و پرسش‌نامه‌هایی در ابتدای کار و انتهای پروژه به این دانشجویان دادیم که از موثر بودن این شیوه درمان بر دانشجویان حکایت می‌کرد.»
وی درباره روش‌های نمایشی به کار رفته در این پژوهش گفت:«این کار به شیوه نمایش آپارتمانی و با تکیه بر بداهه‌‌پردازی انجام شد و از تکنیک‌هایی چون صندلی خالی، صندلی داغ و بازی‌های نمایشی بداهه‌پردازانه استفاده کردیم.»
وی همچنین درباره تفاوت‌های نمایش درمانی و تئاتر درمانی گفت:«در تئاتر درمانی از متن مکتوب استفاده می‌شود، اما در نمایش درمانی با تکیه بر بداهه‌پردازی و تخلیه هیجانی کار به اجرا می‌رسد. ما به دو شیوه روی این 7 نفر کار کردیم؛ نخست آن که خود آنان در مقام بازیگر قرار می‌گرفتند و دوم آن که در جایگاه تماشاگر خود را در دیگری می‌دیدند.»
امرایی از چاپ مقاله و یک کتابچه حاصل از این پژوهش در آینده نزدیک خبر داد.