اخبار

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

اختلال کم ‌توجّهی - بیش‌فعالی (به انگلیسی: Attention-deficit hyperactivity disorder) (به صورت مخفف: ADHD) یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی " دقّت " و " تمرکز" بر روی یک موضوع را نداشته، " یادگیری در او کند" است و کودک " از فعّالیّت بدنی غیرمعمول و بسیار بالا برخوردار است " . این اختلال با فقدان توجه ، فعّالیت بیش‌ از حد، رفتارهای تکانشی، یا ترکیبی از این موارد همراه است. هر کودکی با شک ADHD باید به دقت تحت نظر یک پزشک معاینه گردد . بسیاری از این کودکان ، یک یا چند اختلال رفتاری دیگر نیز دارند. همچنین ممکن است یک مشکل روانی مانند " افسردگی " یا " اختلال دوقطبی " داشته باشند . ADHD شایعترین اختلال رفتاری در سنین کودکی و بلوغ است، و حدود ۳٪ تا ۵٪ کودکان قبل از هفت سالگی به آن مبتلا می‌شوند. این عارضه بیشتر در دوران ابتدایی مدرسه برای کودکان و در هنگام بلوغ رخ می‌دهد و با افزایش سن بسیاری از بیماران بهتر می‌شوند.