تکنیک های آموزشی


نمایش درمانی در آمریکا :

ترجمه از : مجید امرایی - در شمال آمریکا چند موسسه و مرکز آموزشی تخصصی به امر آموزش نمایش درمانی می پردازند در این چند مرکز تا مقطع دکترا دانشجو پذیرفته می شود، (دانشگاه نیویورک)،(موسسه کالیفرنیا) ،( مرکز مطالعات انتگرال در سان فرانسیسکو) و (دانشگاه کونکوردیا در مونترال). در این مراکز تخصصی برنامه هایی که ارائه می شود تا کسب درجات فارغ التحصیلی در رشته های مربوط به نمایش درمانی، درام درمانی، تئاتر حرفه ای، موسیقی درمانی، مددکاری اجتماعی تحت نظارت موسسه بین المللی RDT به فارغ التحصیلان مدارک مربوطه ارائه می شود .

درعرصه نمایش درمانی در کشور آمریکا دیدگاه های تخصصی صاحب نظران بسیاری مد نظر است در این بین افرادی چون " لاندی " Landy (1986/ 1958)) و "جونز" (1996/ 1914) از جمله نظریه پردازانی هستند که بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته اند .

درتعریف جونز نمایش درمانی در چهار واژه به شرح زیر مستتر است :

الف) هدف : (هدف در نمایش درمانی به این معنی است که مداخله نمایش به قصد شفابخشی باشد ).

ب) مسئله :(موضوع یا همان مسئله مورد مناقشه ، به باور وی در فرایند نمایش درمانی مهمترین مسئله عارضه یا مشکل مورد نظر است).

ج) روش های اجرا( فرآیندها و روش هایی که گروه درمانگران اجرا می کنند)

د) ارتباط ( یافتن تعریف مناسبی از ارتباط در روابط بین مراجعان با درمانگران) .

او سپس به طور خلاصه به تبیین مباحث مرتبط با هر حوزه می پردازد و می گوید در نمایش درمانی پیش از هر اقدامی باید به چند سوال اساسی پاسخ داده شود :( ........ادامه دارد ........برای دریافت مقاله کامل ازطریق بخش ارتباط با ما اقدام کنید )